Tietosuoja-asetus astuu voimaan 2018, mutta sen ei tarvitse ole mörkö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus hyväksyttiin 14.4.2016. Jokaisen henkilötietoja käsittelevän organisaation pitää täyttää toiminnassaan EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset viimeistään 25.5.2018. 

Tarkennukset tietosuoja-asetuksen soveltamisesta tulevat vielä vuoden 2017 aikana.

Yksi uudistuksen keskeisimmistä asioista on yksityishenkilöiden oikeuksien turvaaminen digitaalisissa palveluissa. 

Asetus tuo rekisterinpitäjille uusia hallinnollisia tehtäviä, ja teknisten vaatimusten toteuttaminen voi myös aiheuttaa toimenpiteitä. Rekisterinpitäjän lisäksi asetus kohdistaa vaatimuksia myös suoraan henkilötietojen käsittelijälle.

Data Group tarjoaa juuri yrityksellesi soveltuvan ratkaisun

Yrityksiä pelotellaan asetuksen aiheuttamilla sanktioilla, ja sen varjolla myydään usein tarpeettomiakin palveluita tai laitteistoja. Ratkaisuehdotuksemme perustuu yrityksen käytäntöjen ja teknisten ratkaisujen analysointiin ja arviointiin. Emme tarjoa valmiita pakettiratkaisuja, vaan asiakkaalle suunniteltuja ja räätälöityjä kokonaisuuksia.

Asetus tuo mukanaan myös hyviä asioita

Asetus parantaa asiakkaan asemaa digitaalisessa maailmassa. Samalla yritysten käytännöt tietojen käsittelyssä paranevat ja hyöty välittyy myös tietoturvaan. Asetus yhtenäistää ja tasapuolistaa yritysten toimintaa henkilötietojen käsittelyn osalta.

Hyvä muistaa

  • Jokaisen henkilötietoja käsittelevän organisaation pitää täyttää toiminnassaan EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset viimeistään 25.5.2018, mutta muutoksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin
  • Asetus tuo rekisterinpitäjille uusia hallinnollisia tehtäviä, ja teknisten vaatimusten toteuttaminen voi myös aiheuttaa toimenpiteitä
  • Asetus yhtenäistää ja tasapuolistaa yritysten toimintaa
  • Parantaa tietoturvaa ja asiakkaan asemaa
  • Älä hyväksy valmispakettia, vaan varmista juuri yrityksellesi sopiva kokonaisuus

 

Lähteet: 

  • Valtionvarainministeriö
  • Elinkeinoelämän keskusliitto

 

Data Group 03.01.2017