Yritykset ovat siirtymässä yhä enenemissä määrin helppoihin pilvipalveluihin

Pilven kautta käytettävät ohjelmistot ja tiedostot mahdollistavat työntekijöiden sekä sidosryhmien tehokkaan toiminnan, riippumatta sijainnista tai ajankohdasta. Kasvavan yrityksen on usein tarpeen laajentaa yhteistyötään lukuisiin kumppaneihin ja ulkoistaa osia prosesseistaan. Laaja verkostoituminen ja tiedostojen kätevä hallinta kaikkien välillä, onkin digimaailmassa olennaisen tärkeää toimivalle liiketoiminnalle.

Kotimainen palvelu ratkaisee kerralla useita liiketoiminnallisia haasteita

Toukokuussa voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus viimeistään on pakottanut organisaatiot tutkimaan missä pilvipalveluiden tarjoajien konesalit sijaitsevat, ja miten heidän tietosuoja-asiat ovat hoidettu. Tietosuojanäkökulman lisäksi tiedostojen ja ohjelmistojen säilyttäminen pilvessä tuo mukanaan enemmänkin hyötyjä:

  • Jokainen työntekijä ja kumppani pääsevät ajan tasalla olevaan tietoon käsiksi, juuri silloin kun tarvitsee. 
  • Tiedostojen jako linkkien välityksellä on oikein käytettynä turvallinen tapa hallita kumppanuustoimintaa: Linkkeihin pystyy asettamaan salasanat, aikarajoitukset ja niitä pääsee muokkaamaan vain oikeuden saajat.
  • Alkuperäiset tiedostot ja uudet versiot pysyvät tallessa sekä oikeassa järjestyksessä. 
  • Pilvipalvelu kerää ”lokidataa” eli tiedostojen muokkauksista jää aina jäljet kuka on tehnyt mitäkin.
  • Sähköpostit eivät enää tukkeudu.
  • Kommentti-mahdollisuuden avulla työskentely ulkoistetun palveluntarjoajan kanssa helpottuu.

 

Valitsemalla kotimaisen palveluntarjoajan suomenkielinen asiakaspalvelu tuo lisäarvoa.

Näin ei tarvitse miettiä kuinka muotoilla ongelmaa englanniksi, tai odottaa vastausta puolta päivää saaden vain lisäselvityspyyntöjä. Asiakaspalvelun merkitys korostuu, kun yritykset ottavat uusia toimintatapoja ja työkaluja käyttöön. Muutoksia on helpompi hallita ja toteuttaa, kun ohjeet saadaan omalla kielellä ja työnteon kulttuuri on sama molemmille osapuolille.

StorageIT 10.04.2018