Kehityksen myötä IT-jälleenmyyjän työ muuttuu laitteiden toimittamisesta palvelutuotteiden tarjoamiseen.

Tuotteiden palveluistamisella tarkoitetaan laitteiden ja palveluiden myymistä kokonaisuutena, yhtenä palveluratkaisuna, jossa yrityksen ei tarvitse huolehtia laitteiden huollosta ja päivityksistä itse. Palvelutuotteen tarjoaja huolehtii kaikista asennus- ja tukitoiminnoista, jotta yritys voi keskittyä omaan ydintoimintaansa miettimättä laitteidensa ikää ja kuntoa.

Me Data Group -ketjussa tarjoamme tuotteiden palveluistamisella ratkaisuja yritysten muuttuneisiin tarpeisiin ja kasvavaan palvelutuotteiden kysyntään. Yrityksiä kuuntelemalla olemme oppineet, millaisia palveluita he kaipaavat ja mistä on heille aidosti apua.

On kuitenkin vaatinut aikaa ja aktiivisia päätöksiä sopeutua uuteen liiketoiminta-ajatukseen, jossa roolimme IT-jälleenmyyjinä muuttuu, kun yrityksillä ei ole enää tarvetta investoida omiin fyysisiin palvelimiin, laitteisiin ja ohjelmistoihin.

Myös rahoitusyhtiöiden näkemys palvelutuotteista on muuttunut

Rahoitusyhtiöt ovat nähneet käynnissä olevat muutokset IT-kentässä ja soveltaneet omaa toimintaansa sen mukaisesti. Nykyään palveluiden ostaminen on mahdollista sisällyttää yrityksen rahoituskuvioon niin, että tiedetään tasan tarkkaan mitä IT-tuotteista ja -palveluista tullaan kuukausittain maksamaan.

DG-ketjun jäsenliike arvioi kokemuksensa perusteella, miten paljon palvelua ja muuta apua yritys sopimuskauden aikana tarvitsee, ja arvio muutetaan rahoitussopimuksen kuukausi-kustannukseksi. 

Sama kehitys tulee jatkumaan

On asiakkaan ja IT-kumppanin yhteistyöstä kiinni, miten palvelutuotteiden käytöstä saadaan otettua suurin hyöty irti. Kehityksen myötä IT-asiantuntijamme eivät vietä enää yhtä paljon aikaa autossa matkalla asiakkaan luo ja takaisin, vaan jatkossa tehdään asiakkaan eteen töitä tehokkaasti omalta konttorilta käsin. 

Muuttuneiden tarpeiden vuoksi asiakkaiden kanssa pidettävien suunnittelukokousten merkitys kasvaa. Säännöllistä yhteydenpitoa helpottavat käytössämme olevat etäpalaveri- ja videoneuvottelujärjestelmät. Tekniikka antaa uusiin toimintatapoihin monia mahdollisuuksia.

Data Group-ketju jäsenliikkeineen, on ja pyrkii aina olemaan IT:n kehityksen kärjessä ensisijaisena tavoitteenaan ajaa asiakkaidensa etua ja tehokkuutta!

 

Göran Sjöblom, Data Group Finland Oy:n hallituksen jäsen 20.04.2016